بایگانی برچسب: چوب

کوره های تولید زغال

تهیه انواع چوب

یکی از نگرانی های مهم قبل ار خرید هر دستگاهی و نیز کوره های تولید زغال نحوه تهیه مواد اولیه آن می باشد که برای تولید زغال همان تهیه چوب مرغوب می باشدکه این امر در دوره های آموزشی برگذار شده توسط شرکت به خریداران آموزش داده می شود که در آن نحوه و زمان خرید چوب معرفی بزرکترین دپو داران انواع چوب شامل مرکبات شمال ، مرکبات جنوب، لیموی جهرم ،بلوط مجوز دار ، انجیر، سیب و انواع چوب های مصزفی در زغال سازی به صورت مستقیم و بدون دخالت هیچ واسطه ای به شما معرفی شده تا شما قادر باشید چوب مصرفی خود را خود تهیه کنید.

بیشتر بخوانید