محصولات

ذغال بلوط سکه ای
هر کیلو 9500
ذغال بلوط دارای ماندگری و دوام بالا بوده و خاموشی ندارد
ذغال برش خورده انجیر
هر کیلو 6000
ذغال انجیر بسیار مناسب برای انواع قلیان بدون خاموشی
ذغال لیمو برش خورده
هر کیلو 10000
ذغال لیمو به صورت مکعبی ،ثلثی، و سکه ای می باشد
ذغال بلوط برش خورده مکعبی
هر کیلو 9500
ذغال بلوط دارای ماندگری و دوام بالا بوده و خاموشی ندارد